2023-10-11

Vi har en en ny medarbetare och en ny verksamhet - väntjänsten

Lisa 1

Välkommen att kontakta oss om du har någon i din närhet som skulle uppskatta ett besök eller ett telefonsamtal.

Du når Lisa via:
lisa.holmstrom@po-skane.org
073-3094733

Väntjänsten är en del i Socialstyrelsens stöd till verksamheter som vill bidra till att motverka ofrivillig ensamhet.

Fler nyheter

2021-06-12

WHO lyfter fram personligt ombud i Sverige som ett gott exempel!

Den 10 juni 2021 presenterade WHO för första gången någonsin, riktlinjer och vägledning för ett samhällsbaserat stöd…

Läs mer

2021-01-01

WHO har 2021 för första gången skapat riktlinjer för stöd till personer med psykisk ohälsa

Personligt ombud i Sverige lyfts fram som ett gott exempel.

Läs mer

2020-05-06

Digitala berättelser

Nu kan du ta del av berättelser om psykisk ohälsa, livet, utmaningar och möjligheter här på PO Skånes hemsida. Tre p…

Läs mer

2017-06-20

Studiebesök i Köpenhamn

Den 15 juni 2017 gjorde personal och styrelse ett studiebesök vid Kofoeds skole i Köpenhamn.

Läs mer