Vi har kraften att förändra, tillsammans gör vi gör skillnad!

Personligt ombud - ett fristående stöd för dig med psykisk ohälsa.

Vi hjälper dig

På uppdrag av och tillsammans med personer som drabbats av psykisk ohälsa bevakar vi mänskliga rättigheter och står upp för rätten till självbestämmande, rätten till god vård, stöd och omsorg och lika villkor.

Aktuellt

Buss1

Personligt ombud på turné

Snart är det dags för oss att åka på turné! Vi laddar inför Skåneveckan för psykisk hälsa 2023!

Snart är det dags för oss att åka på turné! Vi laddar inför Skåneveckan för psykisk hälsa 2023!

Läs mer
Weneedachange

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer
Storskugga

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer
Rapporter

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

Stöd av ett personligt ombud

Undrar du hur vi kan hjälpa? Socialstyrelsen har tagit fram den här informationsfilmen för att beskriva vår roll och hur vi arbetar för att stödja våra klienter.

Intresserad av att veta mer?

Läs mer här
Stöd

Digitala berättelser

Nu kan du ta del av berättelser om psykisk ohälsa, livet, utmaningar och möjligheter här på PO Skånes hemsida. Tre personer som varit klienter till personligt ombud delar sin berättelse.

Klienter berättar