Vi har kraften att förändra, tillsammans gör vi skillnad!

Personligt ombud - ett fristående stöd för dig med psykisk ohälsa.

Vi hjälper dig

På uppdrag av och tillsammans med personer som drabbats av psykisk ohälsa bevakar vi mänskliga rättigheter och står upp för rätten till självbestämmande, rätten till god vård, stöd och omsorg och lika villkor.

Aktuellt

Shutterstock 1365399596

Sommarhälsning

Läs mer
Nätverket För Ideburen Sektor Skåne

Inspirerande och hjälpsamt möte

Läs mer
Västerkyrka Rapport

Dialogträff i Lund

Dialogträff i Lund angående vår rapport om brister och systemfel!

Läs mer
Odla

Tips för anhöriga!

Nka har en webbsida full med information!

Läs mer

Stöd av ett personligt ombud

Undrar du hur vi kan hjälpa? Socialstyrelsen har tagit fram den här informationsfilmen för att beskriva vår roll och hur vi arbetar för att stödja våra klienter.

Intresserad av att veta mer?

Läs mer här
Stöd

Digitala berättelser

Nu kan du ta del av berättelser om psykisk ohälsa, livet, utmaningar och möjligheter här på PO Skånes hemsida. Tre personer som varit klienter till personligt ombud delar sin berättelse.

Klienter berättar