Vårt uppdrag

Vår verksamhet

Vårt uppdrag

PO Skåne bedriver som idéburen organisation och fristående aktör verksamhet med personligt ombud för personer med psykisk ohälsa.

Till personligt ombuds uppdrag hör att stödja personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samhället.

De personliga ombuden beskrivs tydligare än andra yrkesgrupper stå på den hjälpsökandes sida. Ombuden stödjer den enskilde personen att finna sin väg, företräder då det behövs i kontakt med vård och myndigheter samt i andra för klienten viktiga kontakter.

Vi har uppdrag för 16 av Skånes 33 kommuner: Bjuv, Båstad, Burlöv, Hässleholm, Lomma, Lund, Kävlinge, Klippan, Staffanstorp, Svalöv, Osby, Ystad, Åstorp, Ängelholm och Östra Göinge kommuner samt Helsingborgs stad.

 

Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud anger att personligt ombud syftar till att den enskilde ska:

  1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället
  1. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation och ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov
  2. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov samt till att
  3. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister så att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service (SFS 2013:522).

 

 

Dokument om vår verksamhet