Frågor vi driver

Vår verksamhet

Frågor vi driver

Vi arbetar för ett jämlikt Sverige där unga, vuxna och äldre möts med respekt och omtanke.

Ett samhälle utan stigma och fattigdom kopplat till psykisk ohälsa.

Ett samhälle som bidrar till återhämtning för den som drabbats av psykisk ohälsa. 

Ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter och rätten att fatta egna beslut, där psykiatriskt vård är fri från tvång och välfärdssystemet erbjuder trygghet till personer med psykisk ohälsa.