Personalgruppen

Vår verksamhet

Vi som arbetar inom PO Skåne

PO Skånes personalgrupp består av de personliga ombuden,  verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och ekonomiansvarig.

PO Skånes personal 2023

Vill du komma i kontakt med ett personligt ombud?

Här väljer du din kommun och kontaktar det personliga ombudet direkt.

Vill du komma i kontakt med vår ledning?

Har du frågor om vår verksamhet, vill boka föredrag eller något annat så är du välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifterna på Kontaktsidan.