Vår historia

Vår verksamhet

Idéen till personligt ombud föddes i Skåne

Personligt ombud bildades utifrån erfarenheter bland patienter i psykiatrin och deras närstående. De personliga ombuden skulle agera som en professionell vän, hjälpa personer att bevaka rättigheter och vägleda rätt i välfärden.

Detta blev starten till en ny verksamhet och en ny yrkeskår. 

Några av initiativtagarna var Maths Jesperson, RSMH och Harald Wilhelmsson, Schizofreniförbundet.

PO Skåne grundades juni 2000. Medlemsorganisationerna är RSMH-Skåne (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Skåne) och IFS-Skåne (Schizofreniföreningen i Skåne), de båda distriktsavdelningarna med lokalföreningar i Skåne.