Svalöv

Kommuner

Svalöv

Önskar du stöd eller känner någon som skulle behöva stöd? Välkommen att kontakta de personliga ombuden direkt. 

Om din hemkommun inte finns med här beror det på att vi inte har uppdrag att bedriva ombudsverksamhet i din kommun.

De flesta kommuner i Skåne har personligt ombud. Du kan finna kontaktuppgifter på kommunens hemsida. 

Ombud

Kristina Schuchtle

Kristina Schüchtle

Personligt ombud

Svalövs kommun

Ansvarig verksamhetschef i PO Skåne är Camilla Bogarve.

Kontaktperson till PO Skåne och ytterst ansvarig i kommunen är Stefan Johnsson, Enhetschef Öppna insatser Social sektor.

Mer information om Svalövs kommun och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning hittar du här:

Intresserad av att veta mer om PO Skåne?

Du är välkommen att vända dig direkt till de personliga ombuden eller kolla efter rätt kontaktperson på kontaktsidan.