Klippan

Kommuner

Klippan

Önskar du stöd eller känner någon som skulle behöva stöd? Välkommen att kontakta de personliga ombuden direkt. 

Om din hemkommun inte finns med här beror det på att vi inte har uppdrag att bedriva ombudsverksamhet i din kommun.

De flesta kommuner i Skåne har personligt ombud. Du kan finna kontaktuppgifter på kommunens hemsida. 

Ombud

Persona

Therese Camrian

Personligt ombud

Maja Borgkvist (1)

Maja Borgkvist

Personligt ombud

Maja är föräldraledig

Klippans kommun

Kommunen är ytterst ansvarig. Kontaktperson för personligt ombud i Klippans kommun är Ulrica Månsson, verksamhetschef  IoF/FS Socialförvaltningen, tel: 0435-28443
mejl: ulrica.mansson@klippan.se

Intresserad av att veta mer om PO Skåne?

Du är välkommen att vända dig direkt till de personliga ombuden eller kolla efter rätt kontaktperson på kontaktsidan.