Lund

Kommuner

Lund

Önskar du stöd eller känner någon som skulle behöva stöd? Välkommen att kontakta de personliga ombuden direkt. 

Om din hemkommun inte finns med här beror det på att vi inte har uppdrag att bedriva ombudsverksamhet i din kommun.

De flesta kommuner i Skåne har personligt ombud. Du kan finna kontaktuppgifter på kommunens hemsida. 

Det går också bra att mejla via lund@po-skane.org

Ombud

Jesper Casagrande

Jesper Casagrande

Personligt ombud

Daniel Roman

Daniel Roman

Personligt ombud

Anna Maria Alm

Anna-Maria Alm

Personligt ombud

Veronica Krondal

Veronica Krondal

Personligt ombud

Lunds kommun

Ansvarig verksamhetschef i PO Skåne är Camilla Bogarve.

Kontaktperson till PO Skåne och ytterst ansvarig i kommunen är Anna Burston Verksamhetschef, Socialpsykiatri.
 

Mer information om Lunds kommun och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning hittar du här:

Intresserad av att veta mer om PO Skåne?

Du är välkommen att vända dig direkt till de personliga ombuden eller kolla efter rätt kontaktperson på kontaktsidan.