Vad gör ett personligt ombud?

Vår verksamhet

Det här gör ett personligt ombud

Personligt ombud arbetar enbart på uppdrag av den som är klient och kontakten är frivillig och kostnadsfri. Vi har ingen dokumentationsplikt eller journalföring och arbetar under sekretess och tystnadsplikt. 

Stödet utgår helt från det klienten önskar hjälp med. Klienten och personligt ombud upprättar en överenskommelse för det gemensamma samarbetet där det står hur man tillsammans ska arbeta för att nå personens mål.

När en person anmäler intresse för kontakt eller blir klient registreras kontaktuppgifter till personen inom verksamheten.

En person som anlitar personligt ombud kan när som helst välja att avsluta kontakten. Kontakten är tidsbegränsad och pågår så länge det finns en överenskommelse om samarbete eller till dess att det finns ett fungerande stöd. Personligt ombud är ingen laglig rättighet. Det innebär att PO Skåne har rätt att tacka nej till uppdrag.

Här följer några exempel på vad personligt ombud kan stötta den enskilde med:

  

     

Personligt ombud arbetar också med:

Du kan ta del av vårt systemfelsarbete genom våra senaste års rapporter. PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Detta gör personligt ombud inte:

Personliga ombud erbjuder inte vård och behandling. Vi tar inte över eller täcker upp för sådant som ska utföras av andra yrkesgrupper som t.ex. boendestöd, god man, förvaltare eller kontaktperson. Personliga ombud fattar inte beslut om stödinsatser och tar inte heller över ansvaret för samordning av stödinsatser.

Personligt ombud i din kommun

Vill du komma i kontakt med våra personliga ombud?