2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Rapporter

Här finns länkar till de två senaste årens rapporter.

I ett personligt ombuds arbete ingår att rapportera brister och systemfel som man upptäcker i sitt klientarbete. Dessa lämnas sedan vidare till Länsstyrelsen som i sin tur för upp dem på nationell nivå.
Under flera år har vi dessutom gjort en sammanställning av de vanligast förekommande bristerna och systemfelen som du kan läsa här. 

Rapport från 2022


Rapport från 2021
http://poskane.inkadev.net/media/hxqgiiof/po-ska-ne-sammansta-llning-av-rapporterade-systemfel-och-brister-2021.pdf 

Fler nyheter

2024-07-02

Sommarhälsning

Läs mer

2024-02-21

Inspirerande och hjälpsamt möte

Läs mer

2024-02-12

Dialogträff i Lund

Dialogträff i Lund angående vår rapport om brister och systemfel!

Läs mer

2023-12-07

Tips för anhöriga!

Nka har en webbsida full med information!

Läs mer

2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

För en tid sedan publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning och analys av personligt ombud.

Läs mer