2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Rapporter

Här finns länkar till de två senaste årens rapporter.

I ett personligt ombuds arbete ingår att rapportera brister och systemfel som man upptäcker i sitt klientarbete. Dessa lämnas sedan vidare till Länsstyrelsen som i sin tur för upp dem på nationell nivå.
Under flera år har vi dessutom gjort en sammanställning av de vanligast förekommande bristerna och systemfelen som du kan läsa här. 

Rapport från 2022


Rapport från 2021
http://poskane.inkadev.net/media/hxqgiiof/po-ska-ne-sammansta-llning-av-rapporterade-systemfel-och-brister-2021.pdf 

Fler nyheter

2023-09-28

Personligt ombud på turné

Snart är det dags för oss att åka på turné! Vi laddar inför Skåneveckan för psykisk hälsa 2023!

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer