2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Rapporter

Här finns länkar till de två senaste årens rapporter.

I ett personligt ombuds arbete ingår att rapportera brister och systemfel som man upptäcker i sitt klientarbete. Dessa lämnas sedan vidare till Länsstyrelsen som i sin tur för upp dem på nationell nivå.
Under flera år har vi dessutom gjort en sammanställning av de vanligast förekommande bristerna och systemfelen som du kan läsa här. 

Rapport från 2022


Rapport från 2021
http://poskane.inkadev.net/media/hxqgiiof/po-ska-ne-sammansta-llning-av-rapporterade-systemfel-och-brister-2021.pdf 

Fler nyheter

2021-06-12

WHO lyfter fram personligt ombud i Sverige som ett gott exempel!

Den 10 juni 2021 presenterade WHO för första gången någonsin, riktlinjer och vägledning för ett samhällsbaserat stöd…

Läs mer

2021-01-01

WHO har 2021 för första gången skapat riktlinjer för stöd till personer med psykisk ohälsa

Personligt ombud i Sverige lyfts fram som ett gott exempel.

Läs mer

2020-05-06

Digitala berättelser

Nu kan du ta del av berättelser om psykisk ohälsa, livet, utmaningar och möjligheter här på PO Skånes hemsida. Tre p…

Läs mer

2017-06-20

Studiebesök i Köpenhamn

Den 15 juni 2017 gjorde personal och styrelse ett studiebesök vid Kofoeds skole i Köpenhamn.

Läs mer