Bjuvs kommun

Kommuner

Bjuvs kommun

Önskar du stöd eller känner någon som skulle behöva stöd? Välkommen att kontakta de personliga ombuden direkt. 

Om din hemkommun inte finns med här beror det på att vi inte har uppdrag att bedriva ombudsverksamhet i din kommun.

De flesta kommuner i Skåne har personligt ombud. Du kan finna kontaktuppgifter på kommunens hemsida. 

Ombud

Philip

Philip Morberg

Personligt ombud

Bjuvs kommun

Ansvarig verksamhetschef i PO Skåne är Camilla Bogarve.

Kontaktperson till PO Skåne och ytterst ansvarig inom kommunen är Tilde Jarl Enhetschef IFO vuxen/verkställighet, Socialförvaltningen.

Mer information om Bjuvs kommun och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning hittar du här:

Intresserad av att veta mer om PO Skåne?

Du är välkommen att vända dig direkt till de personliga ombuden eller kolla efter rätt kontaktperson på kontaktsidan.