Styrelse och ledning

Vår verksamhet

Styrelsen

Styrelse 2022

2022 års styrelse 

PO Skånes huvudmän är RSMH och Schizofreniföreningen, de båda distriktsavdelningarna samt alla lokalföreningar anslutna till RSMH- och Schizofreniföreningarna i Skåne. Det dagliga arbetet regleras genom föreningsstadgar, etiska regler, verksamhetsplan samt policy- och rutindokument.

Verksamheten lyder under en ordförande och en styrelse. Antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen har en jämn fördelning med representation från de båda ägarorganisationerna. Ordförande är fristående i relation till ägarföreningarna.

Det dagliga arbetet inom PO Skåne leds av en verksamhetschef.

Styrelseledamöter och ledning 2023

Styrelseordförande

Marlene Stigsdotter
Lund
Tel: 070-9263204
E-post: ordf@po-skane.org

Verksamhetschef

Camilla Bogarve
PO Skåne, Box 1142
221 05 Lund
Tel: 076-853 34 32
E-post: camilla.bogarve@po-skane.org 

Biträdande verksamhetschef

Ewa Wernehag
PO Skåne, Box 1142
221 05 Lund
Tel: 073-2620650
E-post: ewa.wernehag@po-skane.org

Samordnare

Catharina Riedmüller 
PO Skåne, Box 1142
221 05 Lund
Tel: 0768566161
E-post: catharina.riedmuller@po-skane.org                                                                                                                        

Ordinarie styrelseledamöter

Maths Jesperson
RSMH Malmö
Tel: 070-6151936
E-post: maths.jesperson1@comhem.se

Lars Ahlin
IFS
lars.ahlin3@icloud.com

Eva Sellberg Bäckström
IFS
Tel: 073-2516332
E-post: evasellb@hotmail.com

Jonas Bredford
RSMH Lund
E-post: jonasbredford@live.com

Margareta Johansson
IFS
mgetaj@hotmail.com

Bengt Eklund
RSMH Höganäs
E-post: bengt.eklund@telia.com

Ersättare

Bengt Jacobsson
IFS Staffanstorp
Tel: 070-2470064
E-post: beolinja@gmail.com

Ann-Charlotte Björklund
RSMH Malmö
anncharlottebjorklund@hotmail.se

Andreas Önnebring
IFS Lund
E-post: ao@onnebring.se

Sven Scharnell
RSMH Lund
sven@scharnell.se

Valberedning

Jan Andersson
IFS
jaa_andersson@hotmail.com

Kim Nilsson
RSMH
kim.nisson.david@gmail.com

Ingrid Nilsson
IFS
nilssoni640@gmail.com

Lars-Olof Ljungberg
RSMH
Lars-olof.ljungberg@hotmail.com