Värderingar och vision

Vår verksamhet

Värdegrund och vision

Arbetet inom PO Skånes verksamhet utgår ifrån värden som medmänsklighet, självbestämmande, helhetssyn, integritet och respekt.

Vår vision är att bidra till återhämtning, egenmakt, delaktighet och goda levnadsförhållande för personer i verksamhetens målgrupp.

Vi ger stöd utifrån personens önskemål och uppdrag - vårt arbete pågår till dess att samhället levererar detta.