2023-10-11

Vi har en en ny medarbetare och en ny verksamhet - väntjänsten

Lisa 1

Välkommen att kontakta oss om du har någon i din närhet som skulle uppskatta ett besök eller ett telefonsamtal.

Du når Lisa via:
lisa.holmstrom@po-skane.org
073-3094733

Väntjänsten är en del i Socialstyrelsens stöd till verksamheter som vill bidra till att motverka ofrivillig ensamhet.

Fler nyheter

2023-09-28

Personligt ombud på turné

Snart är det dags för oss att åka på turné! Vi laddar inför Skåneveckan för psykisk hälsa 2023!

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer