2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Weneedachange

PO Unga - utveckling av stöd till unga och deras familjer

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) har med PO Skåne som medsökande partner beviljats medel från Allmänna arvsfonden avseende ett treårigt projekt med syfte att utforma och bedriva Personligt ombud för unga i ålder mellan 12 – 17 år med erfarenhet av psykosociala svårigheter, psykisk ohälsa och/eller NPF.

Ansökan till Allmänna arvsfonden inlämnades som svar på ökad upplevd psykisk ohälsa bland unga samtidigt med rapporter från familjer som upplever svårigheter att få tillgång till vård och stöd.

PO för unga kommer att arbeta i mellanrum mellan myndigheters uppdrag utifrån de arbetssätt som utvecklats under 25 års tid inom personligt ombud i landet. Samtidigt med stor flexibilitet att möta önskemål bland unga och deras familjer

De personliga ombuden kommer att ha särskild kunskap i metoden Supported education för att kunna erbjuda den unga stöd i skola.

PO Unga kommer att agera som en professionell vän.

Projektet startade den 1 december 2022 med tillsättande av en projektledartjänst med placering i Stockholm (heltid 1,0). Under januari inrättades en styrgrupp och det anställdes två delprojektledare på deltid (0,75) med placering i Skåne. Under våren anställs personliga ombud i den första pilotverksamheten med uppdrag i Västernorrland.

Verksamheten startar under våren 2023 i Västernorrland i Ånge och Sundsvalls kommuner och därefter i resten av regionens kommuner.

Förhoppning finns att starta verksamhet också i Skåne. Dialog har inletts med olika aktörer i länet.

Projektgrupp:

Annika Bostedt, projektledare

Micael von Wowern, delprojektledare

Camilla Bogarve, delprojektledare och metodstöd

Styrgrupp:

Åke Nilsson, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Anna Jonsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundet (IFS)

Tore Hansson, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Rådgivare:

Kerstin Evelius, Region Uppsala

Anders Printz, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Mer information om projektet Personligt ombud för unga (arvsfondsprojekt) - rsmh

 

 

 

Fler nyheter

2017-06-20

Studiebesök i Köpenhamn

Den 15 juni 2017 gjorde personal och styrelse ett studiebesök vid Kofoeds skole i Köpenhamn.

Läs mer