2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

Rapporter

Socialstyrelsens kartläggning beskriver både styrkor och svagheter med hur personligt ombud är reglerat och fungerar i praktiken.

Det konstateras att det är en viktig verksamhet som gör skillnad för den enskilde och att det är ett problem att det inte finns att tillgå i alla kommuner. Man diskuterar för- och nackdelar med en lagreglering och hur det skulle kunna påverka verksamheterna och funktionen personligt ombud. Och mycket mer. 
Hela kartläggningen finns att läsa här:
Personligt Ombud Kartläggning Och Analys

Fler nyheter

2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

För en tid sedan publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning och analys av personligt ombud.

Läs mer

2023-11-08

Vill du jobba som po?

Vi söker en kollega för ett vikariat.

Läs mer

2023-10-13

Föreläsning i Lund

Vi avslutar Skåneveckan i Lund

Läs mer

2023-10-11

Vi har en en ny medarbetare och en ny verksamhet - väntjänsten

Lisa Holmström är anställd i vår som uppsökande ombud inom vår nya verksamhet väntjänsten som syftar till att bidra…

Läs mer

2023-10-10

Världsdagen för psykisk hälsa

På självaste Världsdagen för psykisk hälsa åker vi till Lomma!

Läs mer