2024-02-12

Dialogträff i Lund

Västerkyrka Rapport

Dialogträff om brister och systemfel

Den 9:e februari anordnade PO Skåne en dialogträff i Lund för att diskutera den rapport om brister och systemfel för 2023 som vi lagt fram. Förutom en genomgång av rapporten så ägnade vi tiden åt att prata med varandra! Här fanns representanter från Försäkringskassan, kommuner vi samarbetar med, RSMH, IFS, personliga ombud m.fl. Det är oundvikligt att prata om det som inte fungerar, det som brister, men vi avhandlade även en del förslag till förändring och förbättring. Så när vi avslutade vid lunch hade vi en god stämning med flera förslag om hur vi alla kan fortsätta vårt arbete med syfte att göra välfärdssystemet mer tillgängligt för alla!

Du kan läsa rapporten i sin helhet här: PO Skånes Rapport om brister och systemfel 2023

Fler nyheter

2024-02-21

Inspirerande och hjälpsamt möte

Läs mer

2024-02-12

Dialogträff i Lund

Dialogträff i Lund angående vår rapport om brister och systemfel!

Läs mer

2023-12-07

Tips för anhöriga!

Nka har en webbsida full med information!

Läs mer

2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

För en tid sedan publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning och analys av personligt ombud.

Läs mer

2023-10-13

Föreläsning i Lund

Vi avslutar Skåneveckan i Lund

Läs mer