2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Odla

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Under året 2018 startade vi en dialog inom PO Skåne om hur vi skulle kunna bidra till de gemensamma klimatmålen.

Engagemanget för dessa frågor är högt bland oss anställda. Vi vill bidra. 

Därför har vi gjort klimatbokslut, skapat en miljö och klimatpolicy, investerat i klimatprojekt. Vi har också haft en tävling där anställda bidragit med miljö och klimatförslag. 

Efter klimatbokslut 2021 beslutades att en mindre del av verksamhetens överskott gått till att klimatkompensera motsvarande 18 220 kg CO2 i ett klimatprojekt i Chile. Miljö och klimatarbetet inom verksamheten engagerar anställda. Tack till PO Skånes styrelse.

GoClimate Certificate – PO Skåne 2021

 

Fler nyheter

2023-04-24

PO Skåne har kallat till årsmöte

PO Skåne har kallat till årsmöte

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer