Hitta till PO

Välj din kommun

PO Skåne har uppdrag från dessa skånska kommuner att erbjuda personligt ombud till personer med psykisk ohälsa.

Du väljer kommun i listan för kontaktuppgifter och vänder dig direkt till de personliga ombuden. 

Det går bra att ta första kontakt med vem som om det finns flera ombud. Men den som söker kontakt kan inte välja ombud. Det är alltså inte säkert att det är detta ombud du kommer erbjudas kontakt med. 

Om den kommun du bor i inte finns med i listan här har PO Skåne inte uppdraget där du bor. 

Map