2021-06-12

WHO lyfter fram personligt ombud i Sverige som ett gott exempel!

Stöd

Den 10 juni 2021 presenterade WHO för första gången någonsin, riktlinjer och vägledning för ett samhällsbaserat stöd till personer med psykisk ohälsa.

Riktlinjerna har skapats utifrån aktuell forskning, kunskap och erfarenheter bland personer som lever med psykisk ohälsa. De bygger på ett rättighets- och personcentrerat förhållningssätt, syftar till att stärka mänskliga rättigheter för personer i målgruppen. De ger anledning till reflektion och utvärdering av det stöd som erbjuds personer i målgruppen, i Sverige och i världen i övrigt.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707
https://www.youtube.com/watch?v=Rl_Ad-Cfm_M
https://www.madinamerica.com/2021/06/calls-radical-change-global-mental-health/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/seclusion-restraint-coercion-abuse-far-common-mental-health/


Fler nyheter

2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

För en tid sedan publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning och analys av personligt ombud.

Läs mer

2023-11-08

Vill du jobba som po?

Vi söker en kollega för ett vikariat.

Läs mer

2023-10-13

Föreläsning i Lund

Vi avslutar Skåneveckan i Lund

Läs mer

2023-10-11

Vi har en en ny medarbetare och en ny verksamhet - väntjänsten

Lisa Holmström är anställd i vår som uppsökande ombud inom vår nya verksamhet väntjänsten som syftar till att bidra…

Läs mer

2023-10-10

Världsdagen för psykisk hälsa

På självaste Världsdagen för psykisk hälsa åker vi till Lomma!

Läs mer