2021-06-12

WHO lyfter fram personligt ombud i Sverige som ett gott exempel!

Stöd

Den 10 juni 2021 presenterade WHO för första gången någonsin, riktlinjer och vägledning för ett samhällsbaserat stöd till personer med psykisk ohälsa.

Riktlinjerna har skapats utifrån aktuell forskning, kunskap och erfarenheter bland personer som lever med psykisk ohälsa. De bygger på ett rättighets- och personcentrerat förhållningssätt, syftar till att stärka mänskliga rättigheter för personer i målgruppen. De ger anledning till reflektion och utvärdering av det stöd som erbjuds personer i målgruppen, i Sverige och i världen i övrigt.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707
https://www.youtube.com/watch?v=Rl_Ad-Cfm_M
https://www.madinamerica.com/2021/06/calls-radical-change-global-mental-health/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/seclusion-restraint-coercion-abuse-far-common-mental-health/


Fler nyheter

2023-04-24

PO Skåne har kallat till årsmöte

PO Skåne har kallat till årsmöte

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer