2021-01-01

WHO har 2021 för första gången skapat riktlinjer för stöd till personer med psykisk ohälsa

News 04

Personligt ombud i Sverige lyfts fram som ett gott exempel.

Läs gärna mer på deras webbsida: 
New WHO guidance seeks to put an end to human rights violations in mental health care

Eller se filmer på WHOs YouTube-kanal: 
LIVE: Online launch event – Guidance and technical packages on community mental health services – YouTube

Community-based mental health care: the Power of Purpose – YouTube

 

Fler nyheter

2023-04-24

PO Skåne har kallat till årsmöte

PO Skåne har kallat till årsmöte

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer