2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Storskugga

Personligt ombud lyfts fram i olika delar av utredningen, Från delar till helhet.

I utredningen framgår det att utredarna anser att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. Reformen som ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering består av tio bärande delar och en av dessa är att tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet.

Ta del av utredningen här https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/

Ta del av presskonferensen här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/samsjuklighetsutredningen-presenterar-sitt-slutbetankande/

 

Fler nyheter

2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

För en tid sedan publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning och analys av personligt ombud.

Läs mer

2023-11-08

Vill du jobba som po?

Vi söker en kollega för ett vikariat.

Läs mer

2023-10-13

Föreläsning i Lund

Vi avslutar Skåneveckan i Lund

Läs mer

2023-10-11

Vi har en en ny medarbetare och en ny verksamhet - väntjänsten

Lisa Holmström är anställd i vår som uppsökande ombud inom vår nya verksamhet väntjänsten som syftar till att bidra…

Läs mer

2023-10-10

Världsdagen för psykisk hälsa

På självaste Världsdagen för psykisk hälsa åker vi till Lomma!

Läs mer