2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Storskugga

Personligt ombud lyfts fram i olika delar av utredningen, Från delar till helhet.

I utredningen framgår det att utredarna anser att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. Reformen som ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering består av tio bärande delar och en av dessa är att tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet.

Ta del av utredningen här https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/

Ta del av presskonferensen här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/samsjuklighetsutredningen-presenterar-sitt-slutbetankande/

 

Fler nyheter

2023-04-24

PO Skåne har kallat till årsmöte

PO Skåne har kallat till årsmöte

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer