2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Storskugga

Personligt ombud lyfts fram i olika delar av utredningen, Från delar till helhet.

I utredningen framgår det att utredarna anser att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. Reformen som ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering består av tio bärande delar och en av dessa är att tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet.

Ta del av utredningen här https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/

Ta del av presskonferensen här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/samsjuklighetsutredningen-presenterar-sitt-slutbetankande/

 

Fler nyheter

2024-07-02

Sommarhälsning

Läs mer

2024-02-21

Inspirerande och hjälpsamt möte

Läs mer

2024-02-12

Dialogträff i Lund

Dialogträff i Lund angående vår rapport om brister och systemfel!

Läs mer

2023-12-07

Tips för anhöriga!

Nka har en webbsida full med information!

Läs mer

2023-11-21

Kartläggning av personligt ombud

För en tid sedan publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning och analys av personligt ombud.

Läs mer