2023-04-24

PO Skåne har kallat till årsmöte

Manok

Tisdagen den 25 april, kl. 17:00

Annegården, Skansvägen 5 i Lund.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att medverka och uttrycka åsikter om hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Medlemsföreningarnas deltagande och ansvarstagande vid årsmötet är avgörande.

Fler nyheter

2023-04-24

PO Skåne har kallat till årsmöte

PO Skåne har kallat till årsmöte

Läs mer

2023-04-11

Innovationsprojekt PO Unga

Vi medverkar till utveckling av stöd till unga och deras familjer.

Läs mer

2022-05-22

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen

Personligt ombud lyfts fram i samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet.

Läs mer

2022-04-01

PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och brister

Här kan du läsa våra senaste rapporter om brister och systemfel.

Läs mer

2022-01-24

Klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

PO Skåne har ett klimatarbete med målet att bli klimatneutrala.

Läs mer